Actiegroep gasTvrij Terschelling wordt vereniging

Door gasTvrij Tersch... op ma, 02/03/2015 - 01:00

Samenwerking met politiek en milieu-organisaties een feit

De actiegroep gasTvrij Terschelling heeft turbulente weken achter de rug. Wat begon als een spontane demonstratie met posters en spandoeken tegen de gaswinningsplannen rond Terschelling, is uitgegroeid tot landelijk protest.
Sinds 16 februari heeft de actiegroep bijna 13.000 handtekeningen opgehaald van verontruste burgers via de website www.gastvrijterschelling.nl. De 2000 posters, gemaakt door Sigrid Stuut, waren al snel op.
De weerstand tegen gaswinning op of rond Terschelling blijkt zowel bij Terschellingers als bij vakantiegasten zeer groot. Daarom is de actiegroep is op 24 februari 2015 een vereniging geworden, om als direct belanghebbende sterker te staan in de komende procedures. Die vereniging is daarmee ook meteen een serieuze gesprekspartner geworden van verschillende politieke partijen. Niet alleen lokaal maar ook in de provincie en landelijk. Zo is bijvoorbeeld de vereniging gevraagd om vragen op te stellen aan de Tweede Kamerfracties voor het debat rond de gaswinning. Op een PvdA-bijeenkomst met Kamerlid Jacobi in Nap is vanuit de landelijke politiek steun geboden. Ook staat er in samenwerking met de Waddenvereniging een breed overleg met diverse (milieu)instanties gepland om krachten te bundelen en liggen er bewaarstukken klaar voor de organisaties die betrokken zijn bij de adviesvorming voor minister Kamp.

Motie

De vereniging is blij dat de gemeenteraad van Terschelling zich unaniem achter een motie heeft geschaard tegen gaswinning op of rond Terschelling, met een daverend applaus in de raadszaal tot gevolg. Ook andere waddeneilanden sluiten zich aan en zelfs de Provincie Fryslân heeft zich uitgesproken tegen gaswinning in het kwetsbare waddengebied.
GasTvrij Terschelling heeft in korte tijd heel veel aandacht getrokken van de regionale en landelijke pers. De vereniging benadrukt dat zij vooral samen wil werken om gaswinning op en rond Terschelling te voorkomen, samen met de politieke partijen, samen met alle eilanders en de vele badgasten. Gastvrij Terschelling is blij dat iedere dag meer hulp en deskundigheid wordt aangeboden. Niet alleen de Waddenvereniging stelt kennis ter beschikking, ook Stichting VVV en Rederij Doeksen steunen de vereniging. Doeksen stelt de reclameschermen op de veerboten ter beschikking voor ledenwerving. Via de website www.gastvrijterschelling.nl kan iedereen lid worden van de vereniging, de petitie tekenen, t-shirts bestellen en posters afdrukken.

Overleg met kamerlid Jacobi