Brief aan minister Kamp

Door gasTvrij Tersch... op wo, 25/03/2015 - 18:50

Deze week heeft gasTvrij Terschelling een brief gestuurd aan minister Kamp van Economische Zaken. Hierin staan de bezwaren van de vereniging tegen gaswinning en vragen we hem Tulip Oil de vergunning te weigeren.
Bij deze brief zijn ook de stukken meegestuurd van de organisaties die afstand hebben genomen van het IMSA-rapport waarin zij als partners worden genoemd. Een afschrift van de brief aan Kamp is ook verstuurd naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer, naar de 'convenantpartners', naar leden van de Mijnraad, naar de adviesorganen Alterra en RoyalHaskoning, en naar ambtenaren van Staatstoezicht op de Mijnen. En in het kader van transparantie ook naar Tulip Oil en IMSA.

Brief aan minister Kamp 25 maart 2015 (pdf)

Brief aan minister Kamp