Info-middag vereniging gasTvrij Terschelling groot succes

Door gasTvrij Tersch... op zo, 22/03/2015 - 19:35

Op zondag 22 maart hebben ruim 50 man de informatiemiddag bijgewoond voor leden en vrijwilligers van vereniging gasTvrij Terschelling. “Die grote opkomst was fantastisch”, zegt woordvoerster Annet van Essen. De Folkshegeskoalle stelde de zaal en de koffie belangeloos ter beschikking. Directeur Amarins Geveke heette het gezelschap welkom en sprak de hoop uit de gasboringen niet doorgaan. Dagvoorzitter Sander van Houten nam vervolgens het programma voor de middag door. De middag was bedoeld om strategie te bepalen en taken te verdelen. Na een overzicht van de vele gebeurtenissen van de afgelopen weken, volgde een doorkijkje naar de eventuele procedures die volgen en wat daar bij komt kijken. Vervolgens gingen oud-Shellman Jenö Obendorfer, VVV-directeur Roelan Schroor en bioloog Piet Zumkehr dieper in op de thema’s veiligheid, toerisme en milieu.

Hilariteit

De lezingen werden onderbroken toen een aantal huisjesbezitters van West aan Zee binnenkwam. Zij hadden die ochtend een speciaal anti-gaslied gecomponeerd en kwamen dat spontaan zingen. Na deze hilarische onderbreking en de lekkere broodjes van Passie gingen de aanwezigen in groepjes ideeën verzamelen over de drie thema’s en over de promotie en ledenwerving van de vereniging. “Daar kwamen heel goede plannen uit”, zegt woordvoerster Van Essen. “Ook hebben we aan aantal taken kunnen verdelen. Zo is er een groepje dat zich gaat bezig houden met het schrijven van zienswijzen. De eerste zienswijze van de vereniging is inmiddels ingediend op de Structuurvisie Ondergrond. Daarin staat hoe Nederland effecten van activiteiten in de bodem gaat toetsen. Gaswinning op of rond Terschelling heeft daar direct mee te maken”.
In ieder geval zullen alle aanwezigen in hun netwerk nieuwe leden gaan werven, zodat de vereniging sterker komt te staan. Inmiddels heeft de vereniging ongeveer 16.500 handtekeningen verzameld op de petitie. “Als deze mensen ook allemaal lid worden, kunnen we echt een vuist maken”, besluit Van Essen, “en met het toerisme-seizoen voor de deur kunnen dat er nog veel meer worden”.

Huisjesbezitters van West aan Zee zingen anti-gaslied