Opheldering gaswinning Terschelling

Door gasTvrij Tersch... op wo, 11/02/2015 - 08:22

TERSCHELLING – De Statenfractie Friese Koers wil dat de provincie Fryslân onmiddellijk de minister Kamp een negatief advies uitbrengt over de aanvraag voor de winningsvergunning van Tulip OIL betreffende de gaswinning Terschelling.

Lees verder op Schylge Online