Actievoeren helpt: vergunning bevroren

Door gasTvrij Tersch... op do, 28/05/2015 - 12:05

Met een bus vol Terschellingers trokken we op 27 mei naar Den Haag om op het Plein voor de Tweede Kamer ons protest te laten horen tegen gaswinning op Terschelling. Dat is gehoord! De vergunningaanvraag van Tulip Oil wordt pas beoordeeld als de nieuwe mijnwet van kracht is. En dat gaat zeker een jaar duren.

Een energiedebat waar de vergunningaanvraag van Tulip Oil ook ter sprake zou komen was aanleiding voor gasTvrij Terschelling, de Waddenvereniging en Milieudefensie om druk uit te oefenen op minister Kamp.
Op de haven van Harlingen wachtte de nieuwe gedeputeerde van Friesland, Michiel Schrier, het gezelschap op om steun te betuigen. Ook Groningers en Schiermonnikogers sloten zich aan. Om 11 uur arriveerde de groep op het Plein. Daar waren al tientallen sympathisanten en veel journalisten bijeen.

Om 11:30 uur kwamen de eilanders op het podium om het protestlied tegen gaswinning uit volle borst te zingen. Een bijzonder en krachtig moment. De Kamerleden Erik Smaling (SP). Lutz Jacobi (PvdA), Carla Dik (CU), Esther Ouwehand (PvdD) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) spraken zich met de eilanders uit tegen gaswinning in het kwetsbare Waddengebied.

Onverwacht verscheen daarna ook minister Kamp zelf op het Plein. Uiteraard werd hij door de journalisten meteen in de kraag gevat. Met verschillende camera’s op hem gericht zei Kamp dat hij de onrust op Terschelling begrijpt en dat hij zeer zorgvuldig zal handelen. Ook zei hij meerdere malen dat hij de vergunningaanvraag van Tulip Oil zal laten liggen totdat de Mijnbouwwet is gewijzigd, zoals de Kamer heeft gevraagd. Onze eigen Terschellinger Lobke sprak Kamp vervolgens aan op zijn verantwoordelijkheid als minister en zijn verantwoordelijkheid als vader door hem er op te wijzen dat ook hij de aarde slechts leent van onze kinderen.

“Dat de minister de vergunning van Tulip Oil nu gaat uitstellen is het eerste grote winstpunt”, zegt Annet van Essen van gasTvrij Terschelling. “Dat betekent dat in de nieuwe wet ook milieu, natuur, veiligheid en draagvlak een rol gaan spelen bij de beoordelen van een mijnbouwvergunning, en niet alleen geld en techniek. En aangezien natuur, milieu en Terschelling bij elkaar horen, hebben we dan alle mogelijke argumenten om de vergunning tegen te houden”.

Met deze eerste opsteker in de zak is de groep naar het debat gegaan. Helaas kwam Terschelling in het eerste deel van het debat niet ter sprake, maar pas na 14:00 uur. “Dat konden we niet meer bijwonen omdat de bus stond te wachten, maar binnen waren genoeg mensen om ons op de hoogte te houden. In het debat is nogmaals herhaald dat de vergunning aangehouden wordt. De PvdA nam het standpunt in dat op Terschelling sowieso niet geboord moet worden”, aldus Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging. “Helaas is nog niet gezegd dat al de nieuwe plannen van de mijnbouwindustrie in het waddengebied aan banden worden gelegd. Dat is wel waar we samen met gasTvrij, Milieudefensie en nog zes natuurorganisaties om hebben gevraagd”.

Die lobby gaat dus gewoon door. “Maar de uitspraak van Kamp is een eerste stap op weg naar afstel!”, aldus Van Essen. ”We kunnen heel trots zijn op dit resultaat in zo korte tijd. Iedereen bedankt voor alle steun”.