Word lid van gasTvrij Terschelling

Wij willen samen gaswinning op en rond Terschelling tegen gaan. Voor 7,50 kan je lid worden. Met jouw bijdrage kunnen we actie voeren en procederen. Word lid.

Statuten Vereniging gasTvrij Terschelling (pdf)

Alleen een donatie? Dit is het rekeningnummer: NL19 TRIO 0198104154

Je gegevens
Machtiging

Ik verklaar meerderjarig te zijn en machtig de vereniging gasTvrij Terschelling om tot wederopzegging het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:

Graag de eenmalige donatie zelf overmaken op onze rekening. Alleen lidmaatschapskosten worden via automatische incasso geïnd.