December 2022 - Een Vreedzaam En Boorvrij 2023!

Door gasTvrij Tersch... op wo, 21/12/2022 - 12:28

Er komt een aantal wijzigingen in ons bestuur. Per 1 januari stopt Annet als voorzitter. Dit is een stevige aderlating voor onze vereniging, maar gelukkig blijft Annet wel betrokken bij het bestuur. Vanwege haar nieuwe baan kan zij echter geen woordvoerder/voorzitter meer zijn. Hiervoor moet dus iemand worden gezocht. Het bestuur dankt Annet voor haar tomeloze inzet al deze jaren en hoopt nog lang te kunnen profiteren van haar kennis.
 
Dit houdt in dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe voorzitter, maar dat niet alleen, wij zoeken ook een nieuwe penningmeester en secretaris. Momenteel verdelen de overige leden de taken, maar de hoop is gevestigd op nieuwe aanwas. Op dit moment is er niet veel te vertellen over de huidige stand van zaken, tenminste niets anders dan vermeld in onze vorige nieuwsbrief.
 
Om weer volledig op de hoogte te komen van de huidige stand van zaken hoopt het bestuur begin van volgend jaar te kunnen spreken met een aantal betrokkenen. Daarbij denken wij aan onze burgemeester en wethouder Gea van Essen plus Annelies van der Goot van Staatsbosbeheer om te horen of er toch nieuws van het front komt. Een belangrijk effect daarvan is om iedereen die betrokken is weer te activeren. Zolang de oorlog in Oekraïne duurt staan alle toezeggingen over het stoppen met boren op losse groeven, vreest het bestuur.
 
Het bestuur gaat ook trachten om in het komende jaar de, in goed Nederlands geheten, stakeholders te verleiden om een keer bij elkaar te komen op Terschelling. Dan kan iedereen met eigen ogen zien hoe waardevol de natuur hier is, maar ook hoe uitermate kwetsbaar.  Hierbij denken wij onder meer aan het Terschellinger college van B&W, fractievoorzitters van de lokale politieke partijen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Natuurvereniging Terschelling, de Waddenvereniging enzovoort. We denken dan aan een rondtocht door de gebieden die waarschijnlijk beïnvloed kunnen worden door gasboringen. Er wordt nagedacht om hierbij eventueel ook provinciale bestuurders, Tweede Kamer leden en eventueel Europese parlementariërs te betrekken. (Mogelijk heeft u als lezer eventuele contacten in uw netwerk die wij kunnen gebruiken?) Daarnaast willen we afspreken dat de diverse belanghebbenden elkaar op de hoogte blijven houden. Zo kan van alle kanten nieuws worden vergaard.
 
Kortom, het bestuur staat op korte termijn voor grote uitdagingen en een hoop werkzaamheden, daarom hopen wij op enthousiaste mensen met betrokkenheid die ons bestuur willen aanvullen.
 
Wij willen langs deze weg iedereen een vreedzaam en boorvrij 2023 toe wensen.
 
Het bestuur van gasTvrij Terschelling
 
Met vriendelijke groet,
Flip Tocila