Verslag bijeenkomst gasTvrij Terschelling 14 december

Door gasTvrij Tersch... op di, 19/12/2023 - 15:08

Afgelopen donderdag 14 december vond een bijeenkomst plaats van GasTvrij Terschelling over de voorgenomen booractiviteiten van Kistos. Dit bedrijf wil een aantal gasvelden dicht bij Terschelling gaan exploiteren.

Zo'n 25 aanwezigen werden namens het bestuur door Paul de Bos in ET-10 welkom geheten. Hierna volgde een kort filmpje met een weekjournaal van Polygoon Hollands Nieuws uit 1963 dat beelden vertoonde van booractiviteiten op Ameland en Terschelling en het seismisch onderzoek daarvoor.

Bekijk ook de pdf van de powerpointpresentatie van deze avond.

Versterking bestuur gasTvrij Terschelling

Vervolgens werden de nieuwe bestuursleden voorgesteld. Bestuursleden van het eerste uur Annet van Essen, Elvire Kok en Anneke Buitenwerf zijn na jarenlang zich te hebben ingezet gestopt met hun bijdragen. Marijke Nieuwenhuis, Christa Oosterbaan, Flip Tocila en Paul de Bos hebben hun taken overgenomen. Helaas was Jan Houweling, de woordvoerder en penningmeester, door ziekte niet aanwezig.

Kistos investeerde in risicovol project

Paul vertelde eerst over het bedrijf Kistos, een commerciële onderneming die de investering door de overname Tulip Oil voor € 222.750.000 moet terugverdienen. Tulip Oil had namelijk eerder de rechten voor een boring. Nadat door de acties van GasTvrij Terschelling het boren op het eiland zelf verboden werd, bleven er nog wel een paar gasvelden over op de Noordzee tussen het Natura 2000 gebied en de zuidelijke scheepvaart TE-route. Tulip Oil wilde hier niet mee doorgaan.

De voorgenomen plaats voor een proefboring ligt nu ingeklemd tussen het Natura 2000 gebied, een kwetsbaar natuurgebied en de drukke scheepvaartroute, waarbij een kans op calamiteiten natuurlijk niet uitgesloten is. Ondanks onderzoek is tot op heden niet echt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn voor ons eiland en het Werelderfgoed Waddenzee plus het beschermd Europees natuurreservaat de Boschplaat.

Bodemdaling

Zeker is dat er bodemdaling gaat plaatsvinden, maar het is nog steeds gissen wat de invloed hiervan zal zijn. Op Ameland was zo'n 25 cm bodemdaling voorspeld en dat blijkt nu al meer dan 40 cm te zijn. Daar bovenop komt natuurlijk nog de zeespiegelrijzing die deels veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Onlangs bleek dat door de gas/ en zoutwinning het zand van de Waddenzee plaatselijk fijner werd waardoor het bodemleven zoals schelpdieren, een zeer belangrijke voedselbron voor vele vogels en andere dieren, totaal veranderd. Kortom, we kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan waar de toekomstige generaties nadeel of wellicht veel nadeel van kunnen ondervinden.

Erfgoedstatus verliezen

Daan Olivier, Statenlid PvdA in Friesland, legde de aandachtig luisterende bezoekers nog eens haarfijn uit wat voor ernstige gevolgen het boren op deze locatie tot gevolgen kan hebben, zoals schade aan het milieu, de Erfgoedstatus verliezen, extra problemen met verzakkingen in combinatie met de zeespiegelrijzing. Hij pleitte voor moed om naar andere oplossingen te zoeken dan doorgaan met fossiele brandstoffen waarbij onze afhankelijkheid van deze producten flink kan worden verminderd en uiteindelijk kan worden gestopt. Helaas was Frank Peters, medewerker van de Waddenvereniging ook door ziekte geveld. Hij zou vertellen over de ervaringen die hij heeft opgedaan bij de Waddenvereniging in de strijd tegen boren in het Waddengebied.

Commissieleden van EZK en Landbouw naar Terschelling

Tot slot maakte Paul bekend dat GasTvrij Terschelling Kistos blijft volgen in de procedures en alle aanvragen van vergunningen zal aanvechten. Daarvoor heeft de vereniging zich ook gemeld bij het ministerie van EZK. Na de installatie van de nieuwe Tweede Kamerleden zullen deze worden benaderd. Daarnaast zullen de commissieleden van EZK en Landbouw en Natuur worden uitgenodigd om naar Terschelling te komen om de gevolgen van boringen uit te leggen. Natuurlijk zal GasTvrij Terschelling iedereen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Lobke schopt boortoren van het eiland

Dat het boren op of rond Terschelling nog steeds leeft, bleek ook onder meer uit het afgelopen Sunderum waar een aantal oliesjeiks een boortoren meesleepten naar de huiskamers, waarna Lobke de boortoren van Kistos eruit schopte. Terschelling moet de schouders er gezamenlijk onderzetten om dit soort activiteiten tot het verleden te laten behoren zo besloot Paul zijn gloedvol betoog.

Bijeenkomst in ET-10