Minister Kamp bezoekt Terschelling vanwege gaswinningsvergunning

Door gasTvrij Tersch... op ma, 03/10/2016 - 21:00

Op 2 oktober gaf minister Kamp van Economische Zaken gehoor aan de uitnodiging van gasTvrij Terschelling en de Waddenvereniging om ter plekke te komen ervaren waarom mijnbouw op Terschelling niet past. De beide verenigingen willen voorkomen dat het bedrijf Tulip Oil gas gaat winnen op het oostelijk deel van het eiland.

Het gezelschap trok door het natuurgebied waar een winningsvergunning voor is aangevraagd. De tocht ging per huifkar, want alleen per voet of te paard mag je daar komen. Onderweg was er uiteraard discussie over gaswinning in het algemeen en op de wadden in het bijzonder. Hoewel de minister vast bleef houden aan zijn mantra: “Niemand wil gaswinning maar iedereen wil gas”, sprak hij ook zijn lof uit over de manier waarop de acties waren gevoerd: “Jullie hebben gewonnen”.
Maar Kamp hield ook vast aan zijn eigen gelijk: gas is nog nodig tot 2050. Directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging wees de minister erop dat juist op de eilanden het besef sterk leeft om snel over te gaan op duurzame energie. Annet van Essen van gasTvrij Terschelling beaamde dat gaswinning van economische belang is, maar dat dat ook geldt voor de ecologische waarden in het waddengebied. Want niet voor niets gelden hier vele natuurbeschermende wetten en regels. Daarnaast ligt het gasveld bij de zoetwatervoorraad en onder de primaire zeewering. Dat het gasveld hier ook nog eens veel schadelijk CO² bevat, maakt de situatie op Terschelling extra bijzonder. Op die argumenten waren de acties naar de politiek toe dan ook gericht, met als geweldig resultaat dat de Mijnbouwwet - waarschijnlijk nog dit jaar - wordt aangepast.

Dreiging

In de nieuwe wet staat opgenomen dat er geen nieuwe mijnbouwwerken óp de eilanden mogen komen, en niet in Natura2000-gebied, niet in de Waddenzee, de Noordzee-kustzone en niet in UNESCO-erfgoed. Nog dit jaar wordt die nieuwe wet door de Eerste Kamer behandeld. Minister Kamp gaf aan dat hij met die wet in de hand de vergunningaanvraag hoogstwaarschijnlijk moet afwijzen. Maar de aanvraag ligt er nog wel, en daarin staat de optie 'boren vanaf zee’ ook genoemd. Die optie wordt niet bij wet verboden. De argumenten tegen gaswinning blijven echter hetzelfde: de risico’s op schade aan natuur, zee, bodem, rust en gezondheid blijven even groot, ook als de boortoren op (slechts) acht kilometer van de duinenrij staat.
GasTvrij Terschelling hoopt echter genoeg bepalingen in milieuwetten te vinden om ook dat scenario te voorkomen. De minister: “De regering heeft daar zorgvuldige milieutoetsen voor, als die uitwijzen dat gaswinning niet zonder risico kan gebeuren, wijzen we een vergunning af”. Omdat de minister hier geen harde toezeggingen over doet, zal voor gasTvrij alertheid het motto blijven tot de vergunningaanvraag volledig van tafel is.
Na een uitkijkje over het duin bij Kaap Hoorn, waar minister Kamp een boek in ontvangst nam met een fotocollage van actieposters, werd het bezoek afgesloten. De minister was blij dat er een goede discussie was gevoerd en dat hij op deze manier het gebied heeft mogen zien. Hij hoopt nog eens terug te komen en concludeerde: “Ik hoef jullie geen succes te wensen, want dat hebben jullie al”.

Minister Kamp in natuurgebied de Koegelwieck