Nieuwe wet: geen mijnbouw op waddeneilanden en in natuurgebied!

Door gasTvrij Tersch... op di, 12/07/2016 - 18:48

De Tweede Kamer heeft vorige week belangrijke keuzes gemaakt om gaswinning op Terschelling te voorkomen. Er zijn namelijk verschillende wetsvoorstellen aangenomen voor de nieuwe Mijnbouwwet. Ten eerste is het verstrekkende voorstel van de PvdA aangenomen waarmee er geen mijnbouwinstallaties meer gebouwd mogen worden in de Waddenzee, op de Waddeneilanden, in Natura2000-gebieden en ook niet in UNESCO-werelderfgoed of in de Noordzeekustzone. Daarnaast is ook het voorstel van GroenLinks aangenomen waarmee het belang van milieu en natuur weigeringsgronden worden voor een winningsvergunning. Deze belangrijke wetswijzigingen maken het voor mijnbouwbedrijven een stuk lastiger hier voet aan de grond te krijgen.

Winst

Vereniging gasTvrij Terschelling is blij met deze uitkomst. “Pure winst voor Terschelling. Mede door onze inspanningen, samen met de Waddenvereniging, Milieudefensie en anderen, wordt de wet veranderd, dat is nogal wat. Gewoon door met goede argumenten naar de politiek te stappen. En we hebben in ieder geval het gebied van de Koegelwieck gered van gasverwerkende industrie. Daar mogen we best trots op zijn”, zegt een woordvoerder van de vereniging. “Maar, er is nog wel gevaar vanaf zee: de optie om het gasveld vanaf de rand van beschermde gebieden schuin aan te boren blijft namelijk nog wel open. Het risico op CO2-vervuiling blijft bestaan als er wel een offshore-vergunning wordt verleend, dus daar blijven we tegen strijden”.

Tulip Oil

Het is nog maar krap anderhalf jaar geleden dat vereniging gasTvrij Terschelling begon met acties tegen de voorgenomen gaswinning door Tulip Oil op Terschelling. De petitie van gasTvrij Terschelling leverde 65.000 handtekeningen tegen gasindustrie op. Ook gemeente, provincie en diverse milieuorganisaties spraken zich uit tegen mijnbouw op en rond Terschelling. De lobby in Den Haag leverde steun op van de politieke partijen PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP, maar ook van ChristenUnie, 50Plus, D66 en van onafhankelijke Kamerleden. Met als resultaat deze belangrijke wetswijziging ten gunste van het hele Waddengebied. De vereniging gasTvrij Terschelling blijft wel alert en zal met de nieuwe milieubeperkingen in de wet ook een eventuele mijnbouwvergunning op zee aanvechten.

Terschellingers met vlag op weg naar de Tweede Kamer