Ga mee naar Den Haag op 27 mei!

Door gasTvrij Tersch... op ma, 11/05/2015 - 13:10

GasTvrij Terschelling gaat op 27 mei met zoveel mogelijk mensen in Den Haag protesteren tegen vervuilende gasindustrie in ons mooie, wereldwijd unieke natuurgebied.

Om 11:30 uur gaan we met zijn allen het protestlied ‘Lekker laten zitten’ zingen op Het Plein voor de Tweede Kamer., waar een debat zal zijn over Terschelling. De Waddenvereniging en Vereniging Milieudefensie steunen deze actie. Of je nu kan zingen of niet, laat Den Haag je tegenstem horen!  Voor Terschellingers: er zijn 80 gratis bootplaatsen gereserveerd en er staat een gratis bus klaar in Harlingen. We verzamelen om 7:00 uur bij Doeksen en gaan met de 17:25 uur boot weer terug. Laat snel weten of je mee gaat en neem legitimatie mee!

Meld je nu aan zodat we weten hoeveel bussen er moeten komen.

Om te laten zien dat we een groep zijn doen we gasvlamblauwe bovenkleding aan. Voor wie het debat wil bijwonen: dat duurt van 12 tot 14 uur. Je mag GEEN actie voeren in de Tweede Kamer, dus ook geen gastvrij Teschelling logo’s meedragen op t-shirts of buttons. Om 14:30 gaat de bus terug naar Harlingen.

Als Tulip Oil een vergunning krijgt zal Terschelling en ons kwetsbare Waddengebied minimaal 23 jaar te maken krijgen met milieuverontreiniging, stank, lichthinder, geluidsoverlast, zware transporten, bodeminjecties van chemicaliën, radio-actief afval en een zeer hoge uitstoot van schadelijk CO2. Gevreesd wordt voor onomkeerbare schade, landschappelijke aantastingen en voor natuurvernietiging. Er is grote kans op imagoschade waardoor onze gasten niet meer komen. Daarbij: Het eiland valt onder zoveel natuurbeschermende regels, mijnbouw past gewoon niet op Terschelling.
Het gasveld Terschelling-Noord is ook nog eens heel klein. Er zit maar voor 2,5 dag gas per jaar in voor heel Nederland, en dat voor maar 23 jaar. Met zijn allen kunnen we makkelijk zoveel gas besparen dat dit veldje helemaal niet meer nodig is. Zo wordt energiebesparing ook natuurbescherming. En dat willen we op 27 mei ook aan de Kamer en de minister gaan vertellen.