Handtekeningenactie gasTvrij Terschelling: politieke druk blijft nodig

Door gasTvrij Tersch... op do, 03/03/2016 - 18:38

Zeven Tweede Kamerleden namen op 2 maart symbolisch 64.167 handtekeningen van vereniging gasTvrij Terschelling in ontvangst tegen de plannen voor gasindustrie. PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en ChristenUnie steunen de vereniging al lang. Zij hebben onder meer met D66, SP, 50Plus en onafhankelijk Kamerlid Johan Houwers voor de motie gestemd die gasindustrie op Terschelling moet voorkomen. Maar de strijd is nog lang niet gestreden, zo bleek in het Kamerdebat op die dag.

Debat

In het debat over mijnbouw zou ook Terschelling besproken worden. Dat was de aanleiding voor bestuur en vrijwilligers van gasTvrij om de tussenstand van de petitie aan te gaan bieden, met ‘Lobke’ in klederdracht ((en met de twee van de fanatieke handtekeningenverzamelaars Louise en Marijke)). En met traditioneel opgespoten pondkoek met het actie-logo. *1 “Een doos met gebakjes is mee naar de fracties gegaan”, zegt Elvire ‘Lobke’ Kok. “Normaal gesproken mag er geen actiemateriaal in de vergaderzaal komen, dus wij moesten erg lachen toen we daar plotseling een gebakje op de tafel van minister Kamp zagen staan, mee naar binnen gesmokkeld door een van de Kamerlid leden. Minister Kamp moest er zelf ook even om grijnzen!”
Maar de inhoud van het debat was zeer serieus. GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en PvdA vroegen minister Kamp bij herhaling om nu zich nu al tegen de gasplannen uit te spreken maar de minister hield voet bij stuk. Hij maakt geen uitzondering en zal pas uitspraak doen als de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is.

Mazen

Om die nieuwe Mijnbouwwet is nogal wat te doen. Een aantal partijen heeft de minister gevraagd om in die wet milieu en volksgezondheid op te nemen als redenen om een vergunning te weigeren, maar de minister legt dat naast zich neer. *2
 Hij verwijst naast een ander beleidsstuk, de Structuurvisie Ondergrond, waar dat in geregeld zou moeten worden. “Vooral ook Jan Vos van de PvdA heeft daar vraagtekens bij gezet”, zegt Annet van Essen, “want in dat beleidstuk is daar weinig over terug te vinden. Vos wees de minister er op dat de ene regel weer naar een andere verwijst waardoor bescherming van natuurgebieden zoals rond Terschelling nergens geborgd werd. En dat is precies waar wij erg bang voor zijn: dat we daardoor door de mazen heen glippen”.\

Brandbrief

Het CDA ging in het debat zelfs nog een stap verder door uitbreiding van gaswinning in de Waddenzee niet uit te sluiten. GasTvrij vreest dus dat er nog heel wat water over het wad zal moeten voordat de plannen echt van de baan zijn. “De minister was vrij stellig: tijdens zijn bewindsperiode zal het niet gebeuren dat specifieke plaatsen of gebieden uitgesloten worden van mijnbouwactiviteiten, ondanks de roep daartoe van verschillende partijen”. *3 GasTvrij zal dus doorgaan met de lobby, en ook de petitie door laten lopen.  Maar ondanks dat er geen harde toezeggingen gedaan zijn door de minister, was het bezoek aan de Kamer zeker een succes. “We hebben weer even met een paar Kamerleden kunnen spreken” besluit Van Essen. “Gelukkig is er veel steun in Den Haag. En in de provincie Fryslan en bij de gemeente Terschelling , die voor het debat nog een brandbrief heeft gestuurd. We zijn ook zeker blij met de opstelling van regeringspartij PvdA. Jan Vos liet ons na het debat nog weten dat hij ernaar streeft om de nieuwe wet, nog deze kabinetsperiode, zo in te richten dat het heel lastig wordt voor welke minister dan ook om mijnbouwvergunningen hier toe te kennen. Daar gaan we dus verder mee aan de slag”.

Parlementariërs met Lobke en vrijwilligers gasTvrij Terschelling