Kom 14 december naar de bijeenkomst

Door gasTvrij Tersch... op di, 05/12/2023 - 11:39

Wij organiseren op 14 december as. een openbare bijeenkomst in de Driemaster, Brouwershoekweg 3 in Midsland. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 uur open. Daar zullen wij je informeren over onze verdere plannen.

Daan Olivier, statenlid van de Provincie Fryslân en Frank Petersen van de Waddenvereniging zijn gastsprekers. Volg de website voor nadere info hierover.

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst op 14 december aan via info@gastvrijterschelling.nl

Kistos vertelt onwaarheden in de Terschellinger

Na een advertentie in de Terschellinger een week eerder stond er op 28 september jl. een artikel, geschreven door Kistos in het weekblad.  Kistos verkondigde hier o.a. dat zij van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (verder EZK) een verlenging hadden gekregen voor het opsporen van gas in de velden M10 en M11 ten noorden van ons eiland. De eerste leugen was geschreven.

EZK was door de Raad van State op de vingers getikt vanwege een termijnoverschrijding bij de weigering van de aanvraag om verlenging. EZK moest dus de vergunning verlenen, dus tegen hun wens in.
Het artikel staat verder vol met sussende verklaringen: Er wordt niet op het eiland geboord (Dit kan ook niet dankzij GasTvrij Terschelling) en er is een minimale impact op het milieu en omgeving. Geen gasbewerking aan boord van het platform en geen uitstoot van CO2.

En zegt gesprek met gasTvrij Terschelling af

Voor deze publicatie kreeg het bestuur een uitnodiging om met de directeur te gaan praten over de plannen. Omdat alleen Jan Houweling bij dat gesprek aanwezig kon zijn, meldde onze penningmeester en woordvoerder Kistos van tevoren dat hij het gesprek wilde opnemen, zodat de rest van het bestuur achteraf precies kon horen wat de directeur had verteld. Transparant toch? Kistos weigerde dit, dan zou de directeur niet vrijuit kunnen praten. Het gesprek ging dus niet door.

College wel in gesprek met Kistos

Het college van B&W van Terschelling heeft wel een gesprek gevoerd met Kistos en hebben duidelijk gemaakt dat de gemeente Terschelling tegen deze opsporingsboringen is. Het college heeft ons steeds goed op de hoogte gehouden.

Ons weerwoord in de Terschellinger

Het bestuur heeft natuurlijk gereageerd op het persoffensief van Kistos. In de Terschellinger van 5 oktober jl. verscheen een paginagroot artikel waarin het bestuur nauwgezet uit de doeken doet waarom EZK niet anders kon dan de opsporingsvergunning verlenen.

Dit wil echter niet zeggen dat een proefboring tot winning zal leiden. Kistos probeert te doen of ze alle vergunningen al binnen hebben. Het is slechts een proefboring! Met alle Milieu- en Omgevingswetten kunnen we deze aanslag op ons milieu nog zeker voorkomen!

Ook de weigering om met ons een gesprek te hebben wordt uit de doeken gedaan. Verder leggen wij uit dat er geen sprake kan zijn van een minimale impact en dat er hoe dan ook een industrieel complex voor de kust van Terschelling zal verschijnen, als de plannen doorgaan. De impact zal wel groot zijn, er moeten ca 50 km aan pijpleidingen worden gelegd in de kwetsbare Natura 2000 gebieden, de Noordzeekustzone en de Waddenzee.

Het zal ook leiden tot een bodemdaling rond de boorputten die waarschijnlijk ook op Terschelling merkbaar zal zijn. Het bestuur zal zich tot het uiterste inspannen om dit te voorkomen, dat moge duidelijk zijn.

Inloopbijeenkomsten Kistos in oktober

Kistos heeft in de Terschellinger van 12 oktober jl. weer een advertentie geplaatst waarin Kistos aankondigt twee inloopbijeenkomsten op Terschelling te gaan organiseren. Deze hebben plaatsgevonden op 30 en 31 oktober in Hotel Schylge van 16.00 tot 21.00 uur.  In de advertentie wordt ook aangekondigd dat er niet in het TEN gebied zal worden geboord (dat gebied loopt tot onder Terschelling) Eufemistisch verkondigt Kistos dat zij deze opsporingsvergunning aan EZK ‘hebben teruggegeven’. Dat is toch wel te danken aan de acties die GasTvrij Terschelling heeft gevoerd.

En nu? Welke acties heeft het bestuur ondernomen?

Het bestuur was uiteraard op de inloopbijeenkomst aanwezig en wij hebben onze bezwaren duidelijk gemaakt.

Verder hebben we een gesprek met het college gevoerd om de gezamenlijk te volgen strategie te bespreken. Vervolgens heeft Jan Houweling op 8 november jl. voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad namens de vereniging de raad toegesproken. Hij heeft de raad om aandacht gevraagd voor de plannen van Kistos en actie te ondernemen.


Wij roepen wel alle leden op om tegengas te geven op deze heilloze plannen. We zullen de bekende posters weer gaan verspreiden
Kortom we pakken de strijdbijl weer op en gaan voort met de strijd. Geen gasboringen op of rondom ons eiland!

Wisselingen in bestuur

Omdat we toch bezig zijn nog even wat informatie vanuit het bestuur.
 Het bestuur van GasTvrij Terschelling heeft de laatste maanden afscheid genomen van drie belangrijke bestuursleden:
 Annet van Essen, Elvire Kok en Anneke Buitenwerf hebben te kennen gegeven uit het bestuur te stappen. Deze dames behoren tot de actievoerders van het eerste uur! Een gevoelige aderlating maar volledig begrijpelijk. Bedankt voor jullie tomeloze energie. Het spreekt vanzelf dat we later op gepaste wijze afscheid zullen nemen. Wel heeft Annet van Essen te kennen gegeven het bestuur op afstand van advies te willen voorzien.


Flip Tocila, Marijke Nieuwenhuis, Christa Oosterbaan en Paul de Bos hebben in het voorjaar van 2023 te kennen gegeven om het bestuur te willen versterken. Paul de Bos wordt de beoogde nieuwe secretaris. Jan Houweling is en blijft onze onvolprezen penningmeester en voorlopig woordvoerder. Wel is het bestuur nog op zoek naar een voorzitter, het liefst woonachtig op Terschelling. Dus meld je aan bij een van onze bestuursleden en wordt lid!

Actievoeren heeft zin, dat heeft deze vereniging wel bewezen.

Met strijdbare groet,


het bestuur