Verslag extra Algemene Ledenvergadering dd 10 juni 2023

Door gasTvrij Tersch... op za, 10/06/2023 - 18:00

Aanwezig: Anneke Buitenwerf, Annet van Essen, Marijke Nieuwenhuis, Flip Tocila, Arjan Berkhuysen, Elvire Kok

Deze extra ledenvergadering is nodig om een tweetal nieuwe bestuursleden aan te stellen en de gewijzigde statuten van de vereniging formeel vast te stellen, nadat in de ledenvergadering van 6 juni 2022 er niet de benodigde 2/3 leden waren. Nu volstaat een helft van de aanwezige leden.

1. Nieuwe bestuursleden.
De vergadering besluit Marijke Nieuwenhuis en Flip Tocila tot nieuwe bestuursleden te benoemen.

2. Statuten
De vergadering besluit de gewijzigde statuten conform het voorstel van het bestuur vast te stellen.

Aldus besloten dd 10 juni 2023
Het bestuur van de vereniging GasTvrij Terschelling.