Nieuwsbrief Oktober 2022

Door gasTvrij Tersch... op ma, 17/10/2022 - 13:39

Beste gasTvrijers,

De zomer is voorbij, de kachel wordt weer opgestookt en de discussie over gaswinning laait op. Ook de gasvelden in de Noordzee zijn weer in de picture, en daarom zit de vereniging gastVrij Terschelling weer op het puntje van de stoel om de ontwikkelingen in de gaten te houden.
Gelukkig hebben we na de jaarvergadering wat zwaargewichten welkom mogen heten in het bestuur. Marijke Nieuwenhuis, Flip Tocila en Christa Oosterbaan brengen hun netwerk, kennis en kunde in, waardoor we weer verse slagkracht hebben als vereniging.
In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe bestuursleden zich voor, en we gaan in op de ontwikkelingen rond gaswinning in de Noordzee en Kistos in het bijzonder.

DREIGINGEN IN DE NOORDZEE

Toen ons in augustus door een ambtenaar van Economische Zaken werd verteld dat Kistos de plannen voor ‘ons’ gasveld bij en onder Terschelling had ingetrokken, en dat de opsporingsvergunning voor het veld M10/M11 op enkele kilometers afstand van het eiland was verlopen, leek het even dat onze strijd gestreden – en gewonnen was.
Maar dit optimisme werd in de kiem gesmoord toen de Leeuwarder Courant hier een groot artikel aan wijdde. Ja, de vergunningen zijn verlopen en ingetrokken, maar EZ liet in dit artikel weten dat daardoor juist nieuwe spelers welkom waren om iets met de velden te gaan doen.  Een domper. En daarna kwam het slechte nieuws dat OneDyas bij Schiermonnikoog mag gaan boren. Met daarbovenop nog eens de verontrustende uitspraak van klimaatminister Rob Jetten: “Je moet er nu een win-winsituatie van maken. Met tijdelijk wat extra gas uit de Noordzee kunnen we de klappen van de energiecrisis opvangen”. Ja, er is een energiecrisis, en ja, we voelen dat allemaal, maar is gaswinning rond het unieke werelderfgoed Waddenzee daarmee geoorloofd? De Noordzeevelden boven Terschelling liggen dichtbij, Noordzee en Waddenzee - en ook de gasvelden onder de zeebodem - staan in verbinding met elkaar. Direct of indirect zal boren boven de waddeneilanden invloed hebben op mens en milieu. We hopen van harte dat we dat (ook nu weer!) met elkaar tegen kunnen houden.

EVEN VOORSTELLEN

Marijke Nieuwenhuis
In 1961 geboren in Bussum, ben ik via Amsterdam, Zeist en Alkmaar in 2007 op Terschelling aangespoeld. Van jongs af aan vond je mij al in de natuur. En toen ik mijn vleugels ging uitslaan werd ik lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie en -Bescherming (ACJN, tegenwoordig JNM). De natuur van Terschelling gaat mij dan ook zeer aan het hart.
Sinds 2007 werk ik bij Thuiszorg Het Friese Land. Vóór Terschelling was mijn werkverleden veelzijdig. Te veel om alles op te noemen, maar zo heb ik gewerkt bij (Openbare)Bibliotheken, als Projectondersteuner bij het Filmmuseum in Amsterdam en als woonbegeleidster bij de Klompenhoeve in Egmond a/d Hoef.
Bij Filmhuis Provadja in Alkmaar was ik vrijwilligster gedurende 15 jaar.
Na een voor mij moeilijke periode ben ik verhuisd naar Terschelling. Een betere stap had ik niet kunnen nemen. Vooral de natuur van Terschelling was heilzaam voor mij.
Toen in de winter van 2014 de plannen van Tulip Oil bekend werden, was ik verbijsterd. “Gasboringen op Terschelling? Dat mag nooit gebeuren!”
Onlangs werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie bij GasTvrij Terschelling, daar hoefde ik nauwelijks over na te denken. Graag wil ik mij inzetten voor een Terschelling zonder gaswinning!
 
Christa Oosterbaan
Mijn naam is Christa Oosterbaan, 45 jaar en geboren en getogen op Terschelling.
Ik ben werkzaam geweest als Maroff in de groothandelsvaart, als coördinator Reis&Verblijf bij het Oerolfestival en ben 11 jaar raadslid geweest voor de Partij van de Arbeid op Terschelling.
Een jaar geleden ben ik gestopt als raadslid en ik heb nu weer tijd en energie om mij in te zetten voor zaken die mij aan het hart gaan! Een bestuursfunctie bij GasTvrij Terschelling is zo’n zaak. Als raadslid heb ik mij zoveel mogelijk ingezet om de vereniging te ondersteunen en gezien met hoeveel bevlogenheid deze strijd werd aangegaan.
Hier draag ik graag mijn steentje aan bij! Doordat ik ook landelijk actief ben voor de PvdA heb ik inmiddels een breed netwerk opgebouwd en dat zet ik graag in om het boren naar gas op, onder, boven of rond Terschelling tegen te gaan.
 
Flip Tocila
Meer dan vijftig jaar woon ik op het eiland en al bijna net zolang met Lily. Via een schoolvriend met een Terschellinger vader uit Amsterdam (mijn geboorteplaats), ben ik op Terschelling terecht gekomen. Ik liep gelijk het Terschellingvirus op en ben, na een paar jaar badgast geweest te zijn, hier komen wonen.
Mijn eerste werk was als beheerder van het Biologisch Station in Oosterend, een paar weken tussen de vertrekkende en de nieuwe beheerder. De eerste echte baan was op de roemruchte camping Appelhof. Daarna een zomerseizoen bij Kooyman Horeca Cash&Carry om vervolgens bij de gemeente Terschelling te belanden als tuinman, dit vanwege mijn studie tuintechniek/tuinarchitectuur. Ik had tevens twee jaar als opzichter bij de plantsoenendienst in Den Haag doorgebracht als dienstweigeraar. Terschelling zocht een nieuwe groenverzorger en zo heb ik bijna 20 jaar het groen van Terschelling verzorgd.
Door knieproblemen kwam ik op het gemeentehuis terecht, waar ik begon bij Personeelszaken en later bij Algemene Zaken waar ik onder meer vergunning-  en ontheffingverlening, de APV en milieutaken deed plus het notuleren van de raadsvergaderingen. Later kwam daar de functie als Coördinator Rampenbestrijding bij. Na mijn pensioen heb ik mijn filmhobby uitgebreid tot semiprofessioneel met onder meer filmwerk voor Staatsbosbeheer, museum ’t Behouden Huys (beide instellingen als vrijwilliger) en diverse eilander bedrijven. Tevens lever ik zo nu en dan beelden voor de regionale en landelijke tv-zenders. Gedurende mijn tijd op Terschelling heb ik meerdere bestuursfuncties vervuld, waaronder bestuurslid van de PvdA, secretaris van Duikteam Ecuador, secretaris van de stichting 1666-2016 Terschelling en nu nog steeds als bestuurslid bij de Milieujutter. Daarnaast zit ik in de redactie van Schylge myn Lântse.
Een paar jaar als raadslid van de fractie van de PvdA werden gevolgd door vier jaar raadscommissielid. Afgelopen maart ben ik 75 jaar geworden en vond het een mooi moment om mijn politieke werk alleen nog op de achtergrond te doen, om wat meer tijd vrij te krijgen. Maar toen klopte GasTvrij Terschelling aan en dan kan je geen nee zeggen, als je betrokken bent bij ons eiland. Het milieu, maar ook de veiligheid is daar veel te belangrijk voor. Gevolgen voor het dieren- en plantenleven op en rond het eiland door onder meer bodemdaling kunnen zeer slecht uitpakken voor natuur en de bewoners. Dat moet met een volledige inzet van ons allemaal voorkomen worden. GasTvrij Terschelling kan daar een belangrijke rol bij spelen.

GasTvrij Terschelling kan zeer verheugd zijn met deze uitbreiding van het bestuur! Feit blijft echter wel dat wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Heeft u als lid of belangstellende zin om deze functie te bekleden? Heeft u duurzame energie om mee te denken over te ondernemen acties of heeft u adviezen? We horen het graag!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Annet van Essen, voorzitter