Minister Kamp houdt vast aan procedure: pas in 2016 besluit rond gaswinning

Door gasTvrij Tersch... op do, 03/12/2015 - 20:05

Op 3 december heeft vereniging gasTvrij Terschelling een verhelderend gesprek gevoerd met een delegatie van het ministerie van Economische Zaken. Directeur Energie & Omgeving van EZ, Meindert Smallenbroek, nam drie ambtenaren mee om te praten over de weerstand tegen de voorgenomen gaswinning op Terschelling.

Zij vervingen daarmee minister Kamp, die eerder dit jaar was uitgenodigd door de vereniging maar geen tijd had. Ook burgemeester Wassink, wethouder Van der Wielen en beleidsambtenaar De Bos waren uitgenodigd, evenals gedeputeerde Schrier van Friesland, zijn medewerker Zwaan en directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging. Zo zaten alle tegenstanders tegelijk aan tafel met het ministerie dat de vergunningaanvraag zal beoordelen.

Het gezelschap heeft (na een kennismakingslunch in de Folkshegeskoalle een bezoek gebracht aan de beoogde boorlocatie bij Kaap Hoorn, om te horen en zien wat de vele argumenten zijn om gaswinning op Terschelling niet te willen. Daarna ging het gesprek over het voortraject, de veranderingen in de Mijnbouwwet en de rol van EZ. De delegatie van EZ vroeg zich vooral af waar de weerstand dit jaar plotseling vandaan is gekomen omdat zij eerder de indruk hadden dat Terschelling niet tegen gaswinning was, vanwege de compensatie die Tullip Oil beloofde. Ook wilde EZ graag horen hoe ze beter konden communiceren in dit soort trajecten. Vereniging gasTvrij Terschelling had op haar beurt veel vragen over de procedures die nog volgen en hoe de minister omgaat met de motie van de Tweede Kamer tegen gasindustrie. Ook was er aandacht voor de adviesrol en invloed van de decentrale overheden.

Duidelijk is wel dat minister Kamp er bij blijft dat hij pas uitspraak doet als de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is, en dat is pas halverwege volgend jaar. In die nieuwe wet zal het aspect ‘veiligheid’ een zwaarder wegend punt worden waarop een gaswinningsvergunning kan worden afgewezen. Ook blijken al verleende vergunningen op bepaalde gronden te kunnen worden ingetrokken. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor de tegenstanders op Terschelling. Veiligheid kan namelijk breed opgevat worden: niet alleen aardbevingen maar ook risico’s voor de volksgezondheid door schadelijke gasverwerkingsmethodes kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid. De vertegenwoordigers van EZ bekenden dat het hoge gehalte van schadelijk CO2-gas nog niet zo duidelijk in beeld is geweest. Ook waren zij verbaasd dat in het voortraject de gaswinning was gepresenteerd als een voldongen feit. Hoewel het jammer is dat het definitieve besluit nog lang op zich zal laten wachten en het nog veel tijd en moeite zal kosten, lijkt dit bezoek de vereniging weer nieuwe handvatten en ingangen te hebben geboden om de gaswinning op Terschelling te voorkomen.

Deelnemers aan het gesprek op locatie in Hoorn