Na gemeente en Provincie nu ook meerderheid Tweede Kamer tegen gasboringen bij Terschelling

Door gasTvrij Tersch... op vr, 03/07/2015 - 11:54

De vereniging gasTvrij Terschelling was op 2 juli in Den Haag aanwezig bij het energiedebat waar de voorgenomen gaswinning op Terschelling op de agenda stond. Voorafgaand aan het Kamerdebat nam minister Kamp van harte de uitnodiging aan van gasTvrij Terschelling, de Waddenvereniging en Milieudefensie om naar Terschelling te komen. Deze uitnodiging werd hem overhandigd door Lobke in Terschellinger klederdracht, in de vorm van een reiskoffertje met ‘voorproefjes’ van Terschelling. De minister gaf aan Terschelling goed te kennen en als het mogelijk was deze zomer naar het eiland te komen.

Tijdens het energiedebat vroegen Partij voor de Dieren, GroenLinks en ChristenUnie de minister om een uitspraak te doen over gaswinning op Terschelling. Minister Kamp houdt echter vast aan zijn opstelling dat hij de vergunningaanvraag pas beoordeelt als de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is in 2016, “Ik kan het niet zomaar afblazen, dat is een grens die ik niet kan pakken”, liet de minister de Kamer weten, “Maar ik heb al aangegeven dat ik de ruimte neem die mij is toegestaan om de beslissing een jaar uit te stellen”. Kamp zegt de vergunningaanvraag zakelijk en zorgvuldig te beoordelen. Met de nieuwe Mijnbouwwet heeft hij meer argumenten tot zijn beschikking waarop hij de aanvraag kan afwijzen. Dan gelden niet meer alleen technische en economische afwegingen maar worden ook natuurbelangen en draagvlak meegewogen.

Aan het eind van het debat zorgde PvdA-Kamerlid Jan Vos voor veel blijdschap op de publieke tribune door een motie in te dienen tegen aardgaswinning bij Terschelling. Deze motie kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen want GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie ondertekenden de motie ter plekke. Vanwege de volle agenda’s wordt de motie pas na het zomerreces in stemming gebracht.

Het is niet niks dat de regeringspartij zich zo uitspreekt en dat een meerderheid van de Tweede Kamer ons steunt. We gaan nu wat ontspannender de zomer in maar de strijd is pas echt gestreden als de minister de vergunning echt heeft afgewezen. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe de nieuwe Mijnbouwwet er uit komt te zien en dus blijven lobbyen. Omdat draagvlak in de nieuwe wet belangrijk is gaat de vereniging ook door met het verzamelen van handtekeningen op de petitie tegen gasindustrie op Terschelling. We hopen straks toch minstens 50.000 handtekeningen aan de minister te kunnen overhandigen.

Minister Kamp neemt uitnodiging van Lobke aan