Terschelling: machteloos tegen plannen gaswinning

Door gasTvrij Tersch... op di, 17/02/2015 - 01:00
Trouw 17-2-2015

Tulip Oil, het bedrijf dat bij Terschelling gas wil winnen, heeft nog geen enkel officieel papiertje om aan de gang te gaan, maar als het zo ver is, hebben de provincie Fryslân en Terschelling vrijwel geen mogelijkheden om het boren tegenhouden. Het rijk, in dit geval VVD-minister Kamp van Economische Zaken, beslist. Want delfstoffen zijn van de staat en gaswinning is een zaak van nationaal belang.

Lees verder in Trouw