Commentaar op de aanvraag omgevingsvergunning Kistos