Bestuur

Voorzitter - positie vacant
Jan Houweling - penningmeester
Paul de Bos
Christa Oosterbaan
Flip Tocila
Marijke Nieuwenhuis